SAOB
Svenska Akademiens ordbok
tryckår: 1945  
MULL mul4, sbst.3, r.; best. -en, äv. -n.
Etymologi
[etymol. identiskt med MOLL, sbst.1]
farm. gasvävnad (vanl. av muslin) varpå salva utstrykes. Ahlberg FarmT 205 (1899). — jfr SALV-MULL.
Ssg: MULL-KOMPRESS. (förr) farm. kompress av mull l. orepad charpi. FörslReglSjukvFält 1889, s. 184.
Spoiler title
Spoiler content