SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1945  
MYRTILL, m. l. f.
Ordformer
(mirtel- 1538 (: mirtelträ) 1578 (: mirtelen olie). mirtill- 1578 (: Mirtillen olie)1589 (: Mirtille olie). myrtel- 1667 (: Myrtelbär)1671 (: Myrtelträn, pl.). myrtil(l) 1578)
Etymologi
[jfr ä. t. myrtillen, pl., myrten, eng. myrtle, myrten, pors, ffr. myrtil, m., myrtille, f., myrtenbär, blåbär; av vulgärlat. myrtilla, myrtillus, diminutiv av lat. myrta, myrtus (se MYRTEN)]
(†) myrten. Olio aff Myrtil. BOlavi 59 b (1578).
Ssgr (†): A: MYRTILL-BÄR. myrtenbär. Kiöping Resa 34 (1667).
-LÖV. myrtenblad. BOlavi 102 b (1578).
-TRÄ. myrtenträd. VarRerV 57 (1538). Risingh LandB 40 (1671).
B: MYRTILLE-OLJA, se C.
C: MYRTILLEN-OLJA, f. (myrtille- 1589. myrtillen- 1578) myrtenolja. BOlavi 84 b (1578). Berchelt PestOrs. G 6 b (1589).
Spoiler title
Spoiler content