SAOB
Svenska Akademiens ordbok
tryckår: 1945  
MYXÖDEM myk1söde4m l. 4m, n.; best. -et.
Etymologi
[jfr t. myxædem; efter det av engelsmannen W. M. Ord 1877 givna namnet myxoedema, bildat av gr. μυξο-, ssgsled av μύξα, slem, o. οἲδημα, svulst (se ÖDEM)]
med. sjukdom som uppstår gm bristande funktion av sköldkörteln o. som bl. a. ger den sjuke ett pussigt utseende. NF (1887). Tigerstedt MedUtv. 2: 139 (1923). Hofsten Ärftl. 2: 205 (1931).
Ssgr (med.): MYXÖDEM-PATIENT. 2NF 30: 540 (1920).
-SYMTOM. Sjövall Sjukd. 147 (1924).
Avledn. (med.): MYXÖDEMATÖS10104, adj. [jfr eng. myxoedematous] adj. till myxödem. Den myxödematösa ansvällningen. 2NF 19: 184 (1913).
Spoiler title