SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1946  
NATTLIGEN, adv., se nattlig, adj.