SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1946  
NATTDUKSBORD nat3ɯks~bω2rd l. -uks~, i utpräglat vårdat uttal nat3dɯks~, äv. NATTYGSBORD nat3ygs~ l. -tyks~, n.; best. -et; pl. =.
Ordformer
(nattdu(u)ks- 1686 osv. nattduckz- 1708. nattuks- 17721785. nattygs- 17491946)
Etymologi
[av NATT-DUK o. BORD, sbst.1; formen nattygs- uppkommen gm felaktig anslutning till natt-tyg]
1) (†) bord för toalettsaker o. d. i (i sht kvinnas) sov- l. toalettrum, toalettbord. 1 lijtet Cantigt Nattduuks bordh. Roth Kägleh. 29 (i handl. fr. 1686). Korunna när hon har vr sängen äntlig seglat, / Och sen en timma sig vid nattduks bordet speglat, / Då blir des giöremål at putza vt sin hy. SvNitet 1738, nr 2, s. 4. Et omhäng til et nattduksbord af Skirduk. ÅgerupArk. Bouppt. 1755. Jag vil emottaga Mylord vid mit Nattygsbord. Ekelund Fielding 490 (1765). Vid nattduksbordet ständigt sitta, / Och trägit uti spegel'n titta, / .. Det är uti vår ungdoms smak. Lenngren (SVS) 1: 30 (1777). Dalin (1853).
2) litet bord vid huvudgärden av sängplats, avsett för nattlampa o. andra föremål som användas under natten o. numera vanl. nedtill försett med skåp för nattkärl. Grefvinnan .. bortsatte det (av den sjuka) urdruckna glaset på nattygsbordet. Almqvist GMim. 3: 61 (1842); möjl. till 1. HemslöjdsutstSthm 1880, s. 31. Lampan brände på det lilla nattduksbordet vid sidan om bädden. Lundegård LaMouche 233 (1891). Jonas, som .. sett Atterboms Lycksalighetens ö ligga på morbroderns nattduksbord. Siwertz JoDr. 27 (1928). Nattygsbord, som egentligen äro mera skåp än bord. HantvB I. 2: 420 (1934).
Ssgr: (1) NATTDUKSBORDS-ASK. (-bord-) (förr) jfr nattduks-ask. Silfver .. en liten förgylt nattduks bord ask 6 lod. ÅgerupArk. Bouppt. 1760.
(2) -BOK; pl. -böcker. (mera tillf.) bok som man har liggande på nattduksbordet för att läsa, innan man somnar. Heines ”Buch der Lieder” (var) min nattduksbordsbok. Laurin 2Minn. 18 (1930).
-LÅDA, r. l. f. (-bord- 1761)
1) (förr) till 1; jfr nattduks-låda. Silfver .. en förgylt nattduks bord låda. ÅgerupArk. Bouppt. 1761.
2) till 2: utdragslåda (under skivan) i ett nattduksbord. —
(1) -SKRIN. (förr) jfr nattduks-skrin. Ett Nattduks bords skrin, med silfver rosor på. BoupptVäxjö 1796.
(1) -TÄCKE. (-bord-) (förr) = nattduks-täcke. BoupptRasbo 1750.
Spoiler title
Spoiler content