SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1946  
NATURA- natɯ3ra~.
Etymologi
[till det nylat. uttr. in natura, eg.: i naturligt tillstånd l. naturlig form, i varor l. livsförnödenheter l. arbete o. d. (motsatt: i pängar), av lat. in (se I, prep.) o. natura (se NATUR). Uttrycket förekommer i sv. sedan 1600-talet (IHäradsfougd. 1688, s. B 4 a, osv.), stundom i den försvenskade formen i natura (Sahlstedt (1769), Almqvist Amor. XII (1839))]
(i sht i fackspr.) i ssgr, för att beteckna att ngt utgöres l. lämnas i l. består av l. är grundat på varor (livsförnödenheter) l. arbete i stället för i resp. av l. på pängar.
Ssgr: NATURA-AVLÖNING~020. Rosman BjärkSäb. 2: 324 (1924).
-BETALNING. Heckscher EoH 93 (1922).
-FÖRMÅN~02 l. ~20. i sht i pl. Juhlin-Dannfelt 335 (1886). Dagunderstöd (åt arbetslös) må efter omständigheterna utgå i penningar eller .. i naturaförmåner, såsom livsmedel, arbetsredskap eller beklädnadspersedlar. SFS 1933, s. 839.
-FÖRPLÄGNAD. mil. motsatt: kontant ersättning för förplägnad; jfr -portion. SFS 1905, nr 33, s. 1.
-HUSHÅLLNING~020. nat.-ekon. hushållningsform där man icke l. blott i obetydlig mån använder pänningar, utan (väsentligen) själv producerar l. från naturen hämtar vad man behöver l. från andra förvärvar nyttigheter gm direkt byte av nyttighet mot nyttighet. 2NF 1: 1356 (1904).
-INKOMST~02. i sht i pl. Heckscher EoH 88 (1922).
-LEVERANS. i sht i pl. KrigVAT 1848, s. 285. 2NF 38: 1047 (1926).
-LÖN. Aldén Medb. 4: 29 (1885). Cassel TeorSocEkon. 319 (1934).
-PERSEDEL. varuslag som ingår i naturalön l. naturaprestation; i sht i pl. KrigVAT 1851, s. 395. Heckscher SvEkonH 1: 70 (1935).
-PORTION. mil. sammanfattning(en) av de proviantartiklar som utgå för en man under ett dygn (enl. särskild portionsstat); jfr -förplägnad. Gynther Förf. 6: 191 (1858). SFS 1918, s. 1076.
-PRESTATION. skatt l. utskyld l. likvid o. d. som utgöres i varor l. arbete. AB 1840, nr 13, s. 2. Torp, som för brukning upplåtits till annan mot utgörande av dagsverken eller annan arbets- eller naturaprestation. SFS 1932, s. 423.
-PROVIANT. mil. jfr -förplägnad, -portion. SFS 1872, nr 80, s. 4.
-SKATT. UpplFmT 33—36: Bil. 2, s. 50 (1920).
-UNDERHÅLL~102.
2) (i sht förr) = -väghållning. 2NF 33: 71 (1921). SvFolket 10: 256 (1939).
-UNDERSTÖD~102. Ökad tilldelning av bränsle, bröd, kläder och annat naturaunderstöd. NTid 1938, nr 66, s. 3.
-VÄGHÅLL~02. (i sht förr) = -väghållning. BtRiksdP 1905, I. 1: nr 21, s. 76.
-VÄGHÅLLARE~0200. (i sht förr) jfr -väghållning. BtRiksdP 1905, I. 1: nr 21, s. 113. 2NF 33: 72 (1921).
-VÄGHÅLLNING~020. (i sht förr) underhållning av väg gm enskilda väghållare (i stället för gm vägkassa o. d.). 2NF 38: 1273 (1926). SvD(A) 1929, nr 355, s. 18.
Spoiler title
Spoiler content