SAOB
Svenska Akademiens ordbok
tryckår: 1947  
NOKTURNAL, sbst.
Ordformer
(noct-)
Etymologi
[jfr eng. nocturnal; till senlat. nocturnalis, nattlig, till lat. nocturnus (se NOKTURN)]
(†) sjöt. instrument varmed polhöjden tages på natten; jfr NATT-VISARE. Röding SD 62 (1798).
Spoiler title