SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1947  
NOTIFICERA 1tifise4ra l. nωt1-, i Sveal. äv. -e3ra2, v. -ade. vbalsbst. -ANDE, -ING; jfr NOTIFIKATION.
Ordformer
(-cera 1625 osv. -ciera 1647)
Etymologi
[jfr t. notifizieren; av lat. notificare, av notus, känd, bekant, till noscere (se NOTION), o. facere, göra (se FACIT)]
bekantgöra l. tillkännagiva (ngt för ngn), underrätta (ngn om ngt), meddela (ngn ngt), lämna (ngn) uppgift l. besked (om ngt), anmäla (ngt för ngn); särsk. i uttr. notificera ngn ngt l. om ngt l. notificera ngt till ngn; numera bl. om ä. förh. samt i fråga om meddelande som sker på diplomatisk väg l. som avser uteblivet godkännande l. utebliven betalning av växel. HH XXVI. 1: 145 (1625). Der ock HoffRätten sin Resolution till Grefwen ordentligen notificerar, då ware denne plichtigh sädan att exeqvera. RARP V. 2: 380 (1655). (En skyltvakt bör) Corporalen sampt Wachten om Rundens ankompst notificera. Söderman ExBook 171 (1679). At notificera .. Kongl. Maj:ts Anträde til Regeringen, har Hans Kongl. Maj:t behagat utnämna och affärda til .. Danska Hofvet .. Baron .. Hamilton. DA 1771, nr 150, s. 1. Om växels nöd skall innehavarn inom fyra dagar notificera närmaste förman och trassenten. Hernberg Rättsh. 279 (1922). Blockad bör, för att vara giltig, notificeras och vara effektiv. Lang FinlSjör. 44 (1932). — särsk. (numera bl. om ä. förh., arkaiserande) i fråga om tillkännagivande av l. underrättelse om ngn familjetilldragelse, t. ex. dödsfall. FörordnYppigh. 1731, s. B 2 b. Vid Begrafningar af de bättre tillgår, att straxt efter dödstimman åker i vagn någon gift .. och notificerar, då Condolance undanbedes. Johansson Noraskog 1: 81 (i handl. fr. 1785). Notificeras Slägt och Vänner Majoren .. Wallenbecks död. GT 1788, nr 1, s. 4. Juldagen notificerades bröllopet (som stått dagen förut) hos hela släkten. MoB 2: 45 (1792). Hagström Herdam. 1: 13 (1897).
Spoiler title
Spoiler content