SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1947  
NUBIANSVÄRTA ~svær2ta, r. l. f.; best. -an.
Etymologi
[jfr eng. nubian, nubisk (jfr NUBIER); benämningen trol. given med tanke på nubiernas mörka hudfärg]
viss sorts flytande blanksmörja bestående av hartser i spritlösning o. färgad med tjärfärger. Ekenberg (o. Landin) 62 (1888). Björke (1935).
Spoiler title
Spoiler content