SAOB
Svenska Akademiens ordbok
tryckår: 1947  
NYCKA, v.2
Ordformer
(nykia)
Etymologi
[jfr nor. dial. nykkja, kröka, böja; avledn. av (stammen i) NOCK, sbst. — Jfr NUCKA, sbst.]
(†) tillsluta l. häkta ihop. Stiernhielm Vt. C 2 a (1658, 1668).
Spoiler title
Spoiler content