SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1948  
NÖTTRA nöt3ra2, v. -ade.
Etymologi
[sv. dial. nöttra; till NÖT, sbst.2]
(i vissa trakter, bygdemålsfärgat) (leka en lek där man skall) gissa antalet l. placeringen o. d. av nötter som hållas dolda. Dybeck Runa 1849, s. 38.
Spoiler title
Spoiler content