SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1950  
OLLONMÄRKE ol3on~mær2ke, n. ((†) r. l. m. l. f. SÖdmann (1787) hos BBergius PVetA 1780, 2: 233); best. -et.
Ordformer
(ollon- 1852 osv. ålle- 1694. ållen- 17451757. ållon- 17511884)
Etymologi
[trol. ombildning med formell anslutning till OLLON av den förled som föreligger i sådana namn på samma växt som ÅLLEMÄRKE, ÅLEMÄRKE, ÅLDERMJÖLK m. fl. Senare leden utgöres av MÄRKE, sbst.2]
växten Epilobium (Chamænerium) angustifolium Lin. Bromelius Chl. 62 (1694). Linné Fl. nr 304 (1745; fr. Smål.). Bolin Åkerogräs. 69 (1926).
Spoiler title
Spoiler content