SAOB
Svenska Akademiens ordbok
tryckår: 1950  
O- ssgr (forts.):
OMEIJELIG, se omöjlig.
OMEJAD, p. adj. icke mejad l. skuren; dels om säd o. d., dels i utvidgad anv., om sädesfält l. åker o. d. Omäjadt korn. Murberg FörslSAOB (1791). Grannens omejade åker. Grimberg SvH 421 (1908).
Spoiler title
Spoiler content