SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1950  
OM, prep. o. adv. ssgr (forts.; jfr anm. sp. 705):
(III 7) OMJUSTERA, -ing. särsk. med avs. på redskap för mätning o. vägning; jfr justera 1 a. SFS 1855, nr 16, s. 14 (: omjustering). Vågar, hvilka .. visat sig icke vara i behörigt skick, skola omjusteras. Döss o. Lannge 293 (1908).
Spoiler title
Spoiler content