SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1950  
OMNES, sbst.
Etymologi
[av mlt. (her) Omnes l. t. (herr) Omnes; av lat. omnes, alla, pl. av omnis, varje, all. — Jfr OMNI-, OMNIBUS]
(†) använt ss. fingerat namn i uttr. herr Omnes, om (person tillhörande) den stora huvudmassan av ett folk o. dyl. l. av en kategori personer: gemene man, massan, mängden; äv. om (omdömeslös l. rå) folkmassa l. pöbel o. d. RA I. 4: 460 (1598). Her Omnes trängde utan respect så starcht in til osz, at det war fast medh osz giordt, om wij icke (osv.). Nordin Krigsh. 2: 73 (i handl. fr. 1656). Her omnes är en ond rådhgifware. .. (Dvs.) Ondt föllia hwars mans rådh. Grubb 324 (1665).
Spoiler title
Spoiler content