SAOB
Svenska Akademiens ordbok
tryckår: 1950  
OM, prep. o. adv. ssgr (forts.; jfr anm. sp. 705):
OMRÖSA, v. -ning (Meurman (1847), Dalin (1853)) (om- 16801921. um- 1698) (numera mindre br.)
1) till I 1: utmärka (ett områdes) gränser med rösen l. råstenar. Johansson Noraskog 3: 274 (i handl. fr. 1680). Åström Vattenr. 49 (1899).
2) (knappast br.) till III 7: på nytt anbringa rösen l. råstenar omkring (ett område). Weste (1807). Dalin (1853).
Spoiler title
Spoiler content