SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1950  
OMVARTANNAT om1vartan3at2, äv. 3~020, n.
Ordformer
(förr äv. skrivet omhvartannat)
Etymologi
[substantivering av uttr. om vartannat (se OM, prep. o. adv. I 8 a)]
(i skriftspr.) virrvarr. Ett præparat, som för den okunnige eller blott boksynte histologen endast företer ett outredbart omhvartannat af trådar och celler. UpsLäkF 1867—68, s. 279. Gränserna mellan sannolikt och uppdiktat .. gledo bort och förlorade sig i ett töcknigt omvartannat. Kihlman Papini 113 (1923).
Spoiler title
Spoiler content