SAOB
Svenska Akademiens ordbok
tryckår: 1950  
O- ssgr (forts.):
ONATURLIGTVIS, adv. [till onaturlig] (†) onaturligt, på ett onaturligt l. onormalt sätt. Ekblad 227 (1764). Törneros Brev 1: 29 (1824; uppl. 1925).
ONAVLAD. (i fackspr., mera tillf.) saknande (navellik) intryckning. VetAH 1817, s. 95. särsk. zool. om snäcka: icke urgröpt vid pelarbasen. Retzius Djurr. 202 (1772).
Spoiler title