SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1951  
OVERALL å1verå4l l. ov1-, äv. med eng. uttal, r.; best. -en; pl. -er (Rogberg Två 144 (1929) osv.), äv. -s (SvD(A) 1922, nr 101, s. 14, osv.). Anm. 1:o I sht i mer l. mindre vulgärt spr. förekommer ofta ett uttal å1veral4 osv. 2:o Sg.-formen overalls, som tidigare, med uttalet 4ls, torde ha brukats äv. i mera vårdat spr., har numera övervägande vulgär prägel (med uttalet -al4s). En .. eldröd overalls. Kerfve Nutidsfl. 154 (1929).
Etymologi
[av eng.(-amerik.) overalls, pl., grova överdragsbyxor (med blus i samma material), overall (jfr eng. overall, sg., eg.: ”över alltsammans”, överdragsrock, (grov) ytterrock); av over (jfr ÖVER) o. all (se ALL, adj.)]
(i sht ss. arbets- l. lekdräkt använt överdrags)plagg bestående av blus o. långbyxor i ett stycke; äv. om sammanfattningen av blus o. långbyxor som skilda plagg, använda på motsv. sätt (jfr ÖVERDRAGS-KLÄDER); äv. om andra plagg i ett stycke, bestående av en överdel (t. ex. ett ärmlöst kroppsstycke med slejfar över axlarna) o. benkläder. Vid maskinerna stodo arbetare i blå overaller. En liten flicka i grön, fodrad overall. Ramsten o. Stenfelt 131 (1917). SvD(A) 1920, nr 176, s. 8. Mamma, sade hon, jag vill ha en klänning, overallen är smutsig. DN(A) 1927, nr 236, s. 10. Idun 1947, nr 4, s. 8. — jfr POJK-, TRÄNINGS-OVERALL.
Anm. Efter eng. mönster användes pluralen overalls ofta om ett enstaka plagg. Ramsten o. Stenfelt (1917). (Hon) satte en rova på gräset .. och fördärvade sina nya overalls. Stjernsvärd Båg 79 (1929). Heerberger NVard. 208 (1936).
Ssgr: OVERALL-, äv. OVERALLS-BLUS. (-all- 1922 osv. -alls- 1934) särsk. om blus till överdragskläder. KatalÅhlénHolm 83: 47 (1922).
-BYXOR, pl. (-all- 1922 osv. -alls- 1934) särsk. om överdragsbyxor med axelslejfar. KatalÅhlénHolm 83: 47 (1922).
-FICKA. (-all-) Forss SnuggsnLäg. 72 (1939).
-KLUBB. (-all- 19341940. -alls- 19201925) (förr) sammanslutning med uppgift att värka för en allmän användning av overaller. SvD(A) 1920, nr 176, s. 8. SvFolket 13: 105 (1940).
-KLÄDD, p. adj. (-all- 1927 osv. -alls- 1927) Overallsklädda arbetare. Norrskensfl. 1927, nr 148, s. 5.
-KOSTYM. (-all- 1922 osv. -alls- 1921) (ärmförsedd) overall (för män l. pojkar). KatalÅhlénHolm 82: 48 (1921).
-ROCK. (-all-) jfr -blus. KatalÅhlénHolm 84: 62 (1922).
-TYG. (-all- 1923 osv. -alls- 1922) sådant tyg varav overaller tillvärkas; särsk. om ett slags grovt, vanl. fyrskaftat bomullstyg. KatalÅhlénHolm 83: 47 (1922).
Spoiler title
Spoiler content