SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1951  
OVULATION ov1ulaʃω4n l. å1- l. ωv1- l. ω1, l. -ɯl-, äv. -atʃ-, r.; best. -en.
Etymologi
[jfr eng. o. fr. ovulation; till nylat. ovulum, obefruktat ägg m. m., till lat. ovum, ägg (se OVAL)]
fysiol. hos kvinna l. djurhona: avgång av ett ägg från en äggstock gm bristning av en follikel, ägglossning. UpsLäkF 1865—66, s. 139. Essen-Möller KvinnlUnderl. 37 (1932).
Ssg: OVULATIONS-MEKANISM. fysiol. jfr mekanism 4 a. FörhLäkS 1930, s. 205.
Spoiler title
Spoiler content