SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1952  
PARISFÅGEL, m. l. r.
Etymologi
[av t. parisvogel; möjl. etymologiskt identiskt med PARADIS-FÅGEL (med avs. på formen jfr pariskorn (se PARADISKORN), med avs. på bet. jfr PARADIS-FÅGEL 1 b)]
(†) zool. benämning på de ss. en art uppfattade fåglarna Pinicola enucleator Lin. (tallbit) o. Coccothraustes coccothraustes Lin. (stenknäck). Linné Fauna nr 176 (1746).
Spoiler title
Spoiler content