SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1952  
PASS pas4, sbst.4, n.; best. -et.
Etymologi
[samhörigt med (sannol. bildat till) PASSA, v.2]
jäg. de vid passning av ett villebråd uttagna inälvorna. SvUppslB 21: 178 (1934).
Spoiler title
Spoiler content