SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1952  
PASS pas4, interj.2
Etymologi
[sannol. uppkommet gm kontamination av PAX o. PASS, interj.1 (2 b)]
(vard. i vissa trakter) pax. Nu säger jag ”pass” för det här fönstret, det är mitt, förstår du. NDA(A) 1927, nr 193, s. 5. Pass för att duscha först! Hedberg Vild 336 (1949).
Spoiler title
Spoiler content