SAOB
Svenska Akademiens ordbok
tryckår: 1952  
PENSERA, v.
Etymologi
[av fr. penser, av lat. pensare, väga, överväga, bedöma, (till supinstammen bildad) intensivbildning till lat. pendĕre, väga, avväga, bedöma, eg.: hänga upp, nära besläktat med pendēre, hänga, sväva (se PENDERA). — Jfr DISPENSERA, PENSÉ, PENSION, PENSUM]
(†) tänka, fundera. Topelius Dagb. 4: 41 (1839).
Spoiler title
Spoiler content