SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1953  
PETEROLJA, r. l. f.
Ordformer
(peter- 1571 (: pet[er] Olie), 15781809. petr- 1538. petter- 15581739. Se för övr. OLJA, sbst.)
Etymologi
[fsv. peter olia; jfr holl. peterolie, petrolie, t. peteröl; ombildning av PETROLEUM]
(†) bärgolja, petroleum. VarRerV 31 (1538). För Lendawärck. .. Man må smöria Lenderna medh Petter Olia, ty hon hielper myckit wäl för samma siukdom. Månsson Åderlåt. 37 (1642). Florman Pharm. 9 (1809).
Spoiler title
Spoiler content