SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1953  
PETRISKÅL pe3tri~skå2l, r. l. f.; best. -en; pl. -ar.
Etymologi
[efter t. Petri schälchen; förleden efter den tyske bakteriologen R. J. Petri († 1921)]
(i fackspr.) om ett slags runda, låga, flatbottnade skålar använda vid laboratorieförsök o. d., ofta parvis, varvid den ena skålen tjänstgör ss. lock till den andra. LAHT 1897, s. 292. Därs. 1919, s. 93.
Spoiler title
Spoiler content