SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1953  
PETRIOLJA pe3tri~ol2ja, r. l. f.; best. -an.
Etymologi
[ombildning av PETROLEUM (jfr PETEROLJA)]
farm. petroleum (avsett för medicinskt bruk). Lindgren Läkem. (1891). Därs. (1902).
Spoiler title
Spoiler content