SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1953  
PIGGLING pig3liŋ2, r. l. m.; best. -en; pl. -ar.
Etymologi
[bildat till PIGG-FRÖ efter mönster av andra växtnamn på -ling (t. ex. SANDLING, SKEPLING, SYRLING)]
bot. växt av släktet Lappula Gil. (Echinospermum Sw.), piggfrö; särsk. ss. namn på släktet. NormFört. 17 (1894). Neuman o. Ahlfvengren Fl. 187 (1901). — jfr GRUS-PIGGLING.