SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1953  
PLATIN plati4n, sbst.1, r. l. m. l. f.; best. -en; pl. -er.
Ordformer
(pla- 1672, c. 1745 osv. plan- 1672, 1825. -tin 1825 osv. -tine 1790, 1807. -tinen, sg. best. 1774 osv. -tiner, pl. 1672, c. 1745 osv.)
Etymologi
[jfr t. platine; av fr. platine, avledn. av plat, platt (se PLATA, sbst.1)]
(i fackspr., utom i a, c, d numera föga br.) om skiva l. platta l. lamell o. d. (av metall). Möller (1790, 1807). WoJ (1891). jfr (†): 3 st. platiner af gyllenduuk. KlädkamRSthm 1672, s. 30 (sannol. om små dukar avsedda att ställa nattvardskalk på) [jfr fr. platine, paten, it. piattino, tefat, o. PLATÅ 1 slutet]. — särsk.
a) i stickmaskin (virkstol, trikåmaskin): var särskild av de likformade, profilerade plåtskivor som samvärka med nålarna vid maskbildningen. Polhem Test. 55 (c. 1745). Gesäller vare skyldige at .. hålla Nålar och platiner räta. PH 5: 3524 (1753). SvD(A) 1938, nr 101, s. 1.
b) (†) fys. i luftpump: (metall)platta varpå recipienten anbringas; jfr PLATÅ 2 b. VetAH 1774, s. 117. Möller (1790, 1807).
c) [jfr motsv. anv. av t. platine, plattine] metall. skiva l. lamell av järn varav tunnplåt utvalsas; förr äv. om dylik platta l. skiva utgörande ämne till gevärspipa o. d. UB 6: 103 (1874). VaruhbTulltaxa 1: 401 (1931).
d) [jfr a] textil. i jacquard- l. skaftmaskin: var särskild av de vertikalt ställda krokar l. hakar av metall gm vilkas rörelse varptrådarnas läge regleras; äv. om var särskild av de hakar i en växelmaskin gm vilkas rörelse växellådgruppernas rörelse regleras. JournManuf. 1: 66 (1825; i jacquardmaskin). Hagberg o. Asklund Textilind. 218 (1924; i växelmaskin).
Ssgr: (a) PLATIN-BOM. [jfr t. platinenbarre(n)] (i fackspr.) i stickmaskin: hållare varpå platinerna äro fästa. 2UB 8: 363 (1900).
(c) -HAMMARE. [jfr t. platinenhammer] (förr) metall. (knipp)-hammare för formning av (vid stångjärnshammare utsmidda) ”platiner” till bösspipor o. d. Rinman 2: 480 (1789).
(d) -PLANKA, r. l. f. [jfr t. platinenbrett] (numera knappast br.) textil. bräda varpå platinerna vila i jacquardmaskin, jacquardbotten. UB 6: 444 (1874).
(d) -SNÖRE. [jfr t. platinenschnüre, pl.] (numera bl. tillf.) textil. i jacquardmaskin: vid platin fäst grövre snöre som sammanhåller alla de solvsnören vilkas varptrådar skola väva på samma sätt, harnesksnöre; vanl. i pl.; jfr kord 1 a slutet. UB 6: 447 (1874).
(d) -TRÅD. (tillf.) textil. metalltråd som utgör platin i jacquardmaskin. JournManuf. 1: 70 (1825).
(c) -UGN. metall. ugn för platinvärmning. SvTeknUppslB 2: 584 (1939).
(c) -VÄRMNING. metall. värmning av platiner i ugn före utvalsning. SvTeknUppslB 2: 584 (1939).
(c) -VÄRMNINGS-UGN. metall. platinugn. SvTeknUppslB 2: 584 (1939).
(c) -VÄRMUGN~02. metall. platinugn. SvIndLex. 1: 138 (1948).
Spoiler title
Spoiler content