SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1953  
PLURIENN plɯ1riän4 l. plur1-, adj. o. sbst. r.; ss. adj. n. -ent; ss. sbst. best. -en; pl. -er.
Etymologi
[av lat. plus (gen. pluris), mer (se PLUS, adv.), o. annus, år (se ANNO; jfr PERENN)]
bot.
I. adj.; om växt som blommar endast en gång (hapaxant): som för sin blomning kräver en växttid omfattande flera år. BotN 1905, s. 174.
II. sbst.: plurienn hapaxant. BotN 1905, s. 177. SvUppslB (1934).
Spoiler title
Spoiler content