SAOB
Svenska Akademiens ordbok
tryckår: 1953  
PLÖRANT, adj.
Etymologi
[av fr. pleurant, eg. p. pr. av pleurer, gråta, av lat. plorare (jfr IMPLORERA). — Jfr PLÖRÖS]
(†) beklaglig, sorglig. En verklig plörant händelse. Wetterbergh FårGå 80 (1844).
Spoiler title
Spoiler content