SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1953  
POLSA, f. l. r.; best. -an.
Etymologi
[sannol. av sv. dial. (Smål.) pölsa, larv (av ollonborre); namnet syftar på likheten med en korv (jfr PÖLSA)]
(†) larv av insektsläktet Tipula Lin. (harkrankar). Linné Fauna nr 1132 (1746; fr. Smål.). Fischerström Mäl. 219 (1785).
Spoiler title
Spoiler content