SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1953  
POLY- ssgr (forts.):
POLY-NOM -nå4m, n. (Bergqvist UndPlanRealsk. 45 (1906) osv.), äv. r. l. m.; best. -et, ss. r. l. m. -en; pl. = (Bergqvist osv.), äv. (ss. r. l. m. alltid) -er. Anm. I ä. tid användes äv. den lat. formen polynomium. Andersson (1845). Ekbohrn (1868). [jfr binom] mat. algebraiskt uttryck bestående av flera genom plus l. minus förenade termer; särsk. dels (mera tillf.) i motsats till: monom, dels i motsats till: monom o. binom. Björling Alg. 1: 95 (1832). jfr bokstavs-polynom.
-NOMISK -nå4misk, adj. [avledn. av -nom] (föga br.) mat. som har avseende på l. består av (ett) polynom. Björling Alg. 1: 77 (1832). TySvOrdb. 1814 (1932).
-OPI -opi4 l. -ωp-, r.; best. -en l. -n. [jfr myopi] oftalm. dubbelseende (beroende på brytningsfel i ögat l. funktionella rubbningar). Edlund ÅrsbVetA 1852, s. 51.
Spoiler title
Spoiler content