SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1954  
POTE l. POT, r. l. m. l. f.; pl. -ar (BoupptSthm 26/7 1654 (: Sabbelpotar), Schultze Ordb. 1309 (c. 1755)) l. -er (SkinnkamRSthm 1552 A, s. 19, SthmStadsord. 1: 116 (1654)); l. POTA, r. l. f.; pl. -or (möjl. äv. att hänföra till sg. pote l. pot, BoupptSthm 15/4 1603 (: Mårdskins Potor), Därs. 30/3 1642).
Ordformer
(pot (poot, -th) 1661 (: poothfoder)c. 1755. pot- (i ssgr) 1641 (: pot foder)1673 (: Räfskinns potfoder). pota 1745. pote 1621. poter (pooter), pl. 15521654. potor, pl. 16031642. pott- (i ssgr) 1667 (: pottfoder)1677 (: pottfoder). potter, pl. 1586 (: Loskins potter))
Etymologi
[jfr (ä.) dan. o. nor. pote, mnl. pote, poot, holl. poot, t. pfote; av mlt. pote, av ovisst ursprung]
(†) skinnklädd (o. kloförsedd) djurtass; äv. om skinn av dylik tass, använt till pälsvärk o. d.; tass, ram; stundom äv. om fågelfot. SkinnkamRSthm 1552 A, s. 19. Tiuren hafwer Hoorn och Biörnen starka Potar. Spegel GW 243 (1685). Jag måhlar sådant tryck som uglorne oförwarandes kommit uti bläckhornet med potarne och dansat .. viol-de spanij på papperet. GdeBesche (1705) hos Levertin 10: 30. (Sv.) Slikka potarna, (lat.) Pedes lambere. Schultze Ordb. 1309 (c. 1755). jfr: Looskins fore pother (dvs. framtassar) .. Loskins acter pother. SkinnkamRSthm 1560 C, s. 7. jfr äv.: Mårde pother. SkinnkamRSthm 1560 C, s. 8, samt: Mårdskins Potor. BoupptSthm 15/4 1603. — jfr LO-, LOSKINNS-POTAR, RÄV-, RÄVSKINNS-, SOBEL-POTE.
Ssgr (†): A: POT-ANGEL, se d. o. —
-FODER. (pot- 16411687. pote- 1670. poten- 1673) foder till klädesplagg l. mössa, tillvärkat av skinnet på djurs tassar (o. ben); äv. allmännare, om enklare pälsvärk. BoupptSthm 22/12 1641. The förbenemdes hustrur bära .. eij eller annat än ringa och Slätt poothfoder, Mårdar och svartadhe Utterskijn på myssor och muffar. HSH 31: 80 (1661). BoupptSthm 1687, s. 310 b. jfr rävskinns-potfoder.
Ssgr: potfoder(s)-muff. BoupptSthm 1671, s. 1589.
-SKINNSMÖSSA. mössa av skinn från tassar (o. ben). BoupptSthm 1667, s. 69.
B: POTE-FODER, se A.
-HATT. = pot-skinnsmössa. TbLödöse 123 (1589).
C: POTEN-FODER, se A.
Spoiler title
Spoiler content