SAOB
Svenska Akademiens ordbok
tryckår: 1954  
PRINSESSA prinsäs3a2, i vissa trakter 040, f.; best. -an; pl. -or ((†) -er Svart Ähr. 73 (1560), Brenner Dikt. 2: 17 (1690)); förr äv. PRINSESS, f.
Ordformer
(princ- 15601761. prins- 1687 osv. prinz- (-ntz-, -nts-) 16401787. -es 16871719. -ess 1681 (i vers) 1746. -essa 1640 osv. -esse 1575 (: princesses, gen. sg.), 16271706. -issa 15601640)
Etymologi
[jfr dan. o. nor. prinsesse, t. prinzesse, prinzess, eng. princess; av fr. princesse, avledn. av prince (se PRINS, sbst.1). — Jfr PRINSESSINNA, SESSA]
1) (†) motsv. PRINS, sbst.1 1; generellt använd titel för kvinna med furstlig rang (utan avseende på hennes ställning i övrigt), furstinna; jfr 2. Tu manhafte Diana, / .. Tu hafwer och beteet dig wår Princesse (dvs. Kristina) hull. Stiernhielm Fägn. 68 (1643, 1668). Gustaf III 1: 189 (1791; om kejsarinnan av Ryssland). Schück (1854).
2) motsv. PRINS, sbst.1 2; speciell titel för icke regerande kvinnlig medlem av ett suveränt furstehus (som icke är l. varit gemål åt regerande furste o. ss. sådan erhållit högre titel, t. ex. drottning) l. för kvinna gift med en prins; i äldre exempel utan bestämd avgränsning från 1. En prinsessa av blodet, se BLOD 5 c. Svart Ähr. 71 (1560). Fru Katterinna Sverigis Gottis Vendis uttvald drotthningh och föd princissa till Pålandh. RA I. 2: 210 (1568). Sibylla .., Sveriges Prinsessa. Alm. 1947, s. 2. — jfr ARV-, KRON-, KUR-, ÄNKE-PRINSESSA. — särsk. om person i en saga o. i (ofta bildl. brukade) uttr. som utgå från denna anv.; t. ex. prinsessan Törnrosa, om prinsessan som sövdes av en fé och sov i sitt slott i hundra år; prinsessan på ärten (förr äv. ärtan), om en prinsessa som var så ömtålig o. känslig, att hon under natten besvärades av en ärt som placerats på bottnen av hennes säng under ett lager av bolstrar o. madrasser; prinsessan och halva kungariket (i sht förr äv. riket), ss. utlovad belöning för ngt. Prinsessan på ärtan. Andersen Sag. 251 (1850; rubrik). Prinsessan på ärten. Därs. 303 (1862; rubrik). Då konungen fick höra .. (att pojken Trogen kunde bota prinsessan för hennes stumhet), blef han så glad, att han lofvade honom prinsessan till äkta och halfva riket, ifall han kunde få henne bra igen. Asbjörnsen o. Moe NorFolksÄfv. 246 (1868). Även om luktsinnet skulle bedra .. det finns ju prinsessor på ärten även i fråga om näsan — behöver man vid ankomsten till slumkvarteret .. inte (osv.). Hellström RedKav. 263 (1933). Kriget blev .. prinsen, som väcker prinsessan ur törnrosasömnen. Martinson i 3SAH LX. 1: 26 (1949).
3) i jämförelser, särsk. med tanke på en prinsessa ss. dyrbart o. elegant klädd l. ss. levande i lyx o. överflöd o. ständigt uppassad o. d. Swedberg Dödst. 79 (1711). Jag har lefvat som en prinsessa hvad beqvämlighet och komforts beträffar. Bremer NVerld. 1: 244 (1853). Jag mår som en prinsessa — i sagan. Därs. 2: 483. Vara klädd som en prinsessa. MinnVg. 172 (1900).
4) bildl. Sköna Palermo, du prinsessa, du ros bland södra Italiens städer! Bremer GVerld. 2: 406 (1860). — särsk.
a) (numera bl. tillf.) ss. (smeksam) benämning på en (i sht ung, vacker) kvinna. Farväl min Prinsessa. Bunge Älsk. 10 (1799). Hör nu, min lilla prinsessa derborta, kom hit, ska jag visa henne ett vackert ansigte från Carlskrona (säger en matros till en flicka). Jolin Kom. 16 (1845). jfr DOLLAR-, IS-PRINSESSA.
b) bot. i uttr. nattens prinsessa, se NATT 1 k.
Ssgr (till 2, i vissa fall förr möjl. äv. till 1): A: PRINSESS-ATLAS. (förr) ett slags (fin) atlas (se atlas, sbst.5 1). SthmModeJ 1843, nr 5, s. 8.
-BAKELSE. kok. ett slags bakvärk. Langlet Husm. 549 (1884).
-BÖNA, r. l. f. (prinsess- 1809 osv. prinsesse- 18451894) [jfr holl. prinsesseboon, t. prinzessenbohnen, pl.] trädg. om olika slag av trädgårdsbönor. Retzius FlVirg. 136 (1809). SvUppslB (1934).
-DRÄKT. skrädd. jfr -klänning. Ribbing BarnFostr. 115 (1892).
-HAND. (prinsesse-) Arsenius MannKläd. 164 (1902).
-KAKA. kok. om vissa slag av bakvärk. AHB 92: 58 (1876; om ett slags tårta). HemKokb. 321 (1903; om småbröd).
-KLÄNNING, i sht förr äv. -KLÄDNING. [jfr d. prinsessekjole, t. prinzesskleid] skrädd. ett slags damklänning med liv o. kjol skurna i ett stycke. SthmModeJ 1848, s. 24.
-KORV. kok. ett slags små prinskorvar. StKokb. 436 (1940).
-KOSTYM. (tillf.) prinsessklänning. Fröding ESkr. 2: 243 (1897).
-KRONA. krona för prinsessa. RiksdRevRiksb. 1897, s. 214.
-LIK, adj. (-ess- 1852 osv. -esse- 1935) Callerholm Stowe 293 (1852).
-ÄGG, n. kok. krustad med tomatpuré o. förlorat ägg. 2NF 33: 1174 (1922).
-ÄPPLE. (prinsess- 1866 osv. prinsesse- 1926) [jfr d. prinsesseæble] trädg. ett gott, hållbart, ljust rödstrimmigt vinteräpple av äggrund form. Eneroth Pom. 2: 90 (1866).
B (i sht vard. o. i vitter stil): PRINSESSE-BÖNA, -HAND, -LIK, -ÄPPLE, se A.
Avledn.: PRINSESSELIG, adj. [jfr t. prinzesslich] (†) till 2: som är ss. en prinsessa, prinsesslik. Hjeltinnan .. (måste vara) ett .. ideal af qvinlig (fullkomlighet) och framförallt prinsesselig. Atterbom PoesH 4: 148 (1848).
Spoiler title
Spoiler content