SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1954  
PRISSA, r. l. f., anträffat bl. i pl. -or.
Etymologi
[sannol. av t. pritsche, klappträ, sittbräda, sovbänk (se BRITS)]
(†) klappträ l. klubba (av björk) varmed man efter smidningen bearbetade kopparbläck för att avlägsna alla ojämnheter. Rinman (1789).
Avledn.: PRISSA, v.1 [jfr t. pritschen, slå, piska] (†) efter smidningen bearbeta (kopparbläck) med ”prissor”. Rinman (1789).
Spoiler title
Spoiler content