SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1954  
PROCENTUELL prωsän1tɯäl4, äv. pro-, l. 10—, ngn gg 4l, adj.; adv. -T.
Ordformer
(-el 1899. -ell 1895 osv.)
Etymologi
[jfr t. prozentual; bildat till PROCENT efter mönster av andra ord på -ell (t. ex. AKTUELL, INDIVIDUELL)]
uttryckt l. angiven i l. fastställd till ett visst antal procent av ngt (av en given storhet l. av en viss helhet); proportionell i en proportion som är uttryckt l. angiven l. uträknad i procent; stundom övergående i bet.: proportionell. Estelle ElektrBelysnUnivLd 2 (1895). Procentuellt tillägg beräknas å .. (vissa) slag av löneförmåner. SFS 1927, s. 507. Att den ekonomiskt bättre ställda delen av befolkningen procentuellt inköper mera socker än den med lägre inkomst försedda. Bolin VFöda 59 (1933).
Spoiler title
Spoiler content