SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1954  
PRONOMINELL prω1nωminäl4 l. prωn1- l. prå1- l. pron1-, l. -om-, ngn gg 4l, l. 01—, adj.; adv. -T.
Ordformer
(-el 18851891. -ell 1838 osv.)
Etymologi
[jfr nor. pronominell; ombildning av PRONOMINAL (jfr FORMAL : FORMELL, NOMINAL : NOMINELL)]
Spoiler title
Spoiler content