SAOB
Svenska Akademiens ordbok
tryckår: 1955  
PUMP, sbst.2, l. POMP, sbst.3, r. l. m. l. f.; numera bl. ss. förled i ssgr PUMP- pum3p~ l. PUMPS- pum3ps~.
Ordformer
(pomp 1755 (i ssg), 17751784. poms- i ssg 1908 (om förh. c. 1845). pump 17491891. pump- i ssgr 1765 osv. pumps- i ssgr 1765 osv. pums- i ssgr 17651870)
Etymologi
[av ovisst urspr.; möjl. av ry. pumpa, sulläder, pumpläder (jfr RYSS-PUMS); ordet kan dock vara bildat i sv. av förleden i PUMPLÄDER, sbst.2, l. av förleden i PUMP-SKO, sbst.2; det senare ordet sammanhänger möjl. med holl. pompschoen, klumpig sko för missbildad fot?, t. dial. pumpschuh, ett slags snörsko med fast sula, vilka ord synas utgå från en bet. ’klumpig sko'; jfr lt. pommfōt, klumpfot, t. dial. pummssig, pumplig, klumpig, o. sv. dial. pump, pomp, klump, pumpog, klunsig o. tjock, nor. dial. pumpen, uppsvullen. — Jfr PUMS, PUMSA]
(numera bl. ss. förled i ssgr)
1) ett slags tjockt (sul)läder; äv. i uttr. dubbel pump, om skodon med dubbla sulor av tjockt läder; jfr PUMPLÄDER, sbst.2 Deras Skor äro dubbel pump, fast mellan sulorne äro näfver. SKrok (1749) i SmålHembygdsb. 1: 24. Stöflor (som .. äro af ren pump, och tvära framtill). Lindegren 1: 6 (1805; stövlarna anses simpla).
2) i uttr. sy på pump, förena skodons ovanläder med lädersula gm stygn tvärs igenom sula, bindsula o. ovanläder, durksy; sy på dubbel pump, förse skodon med dubbla lädersulor förenade med ovanlädret gm stygn som gå tvärs igenom; jfr GENOM-SY slutet, PUMPA, v.1, PUMSA. Skor giordes (förr) af smortläder, .. men nu skall alt vara med vaxläder, sydd på pomp. Lönqvist Bara 20 (1775). Skor af smorläder: sydda på dubbel pump ..; sulorna af godt, svenskt, på engelskt sätt beredt sulläder. SFS 1891, Bih. nr 72, s. 11.
Ssgr (i allm. till 1 o. 2; om ä. förh. Anm. Ssgrna kunna äv. hänföras till pumpa, v.1, l. pumsa): PUMP- l. PUMPS-ARBETE~020. skomakeriarbete varvid sula av läder fästes vid ovanlädret gm stygn tvärs igenom sula, bindsula o. ovanläder; äv. konkret. Gallin TvistSkoarb. 2 (1765). Därs. 2 (1766).
Ssg: pumpsarbetes-sko, r. l. m. (†) durksydd sko. VästmFmÅ 15: 29 (c. 1775).
-GEHÄNG, se d. o. —
-HALVSTÖVEL~020. jfr -stövel. KrigVAH 1817, s. 18.
-LÄDER, sbst.2, se d. o. —
-SKO, sbst.2 (sbst.1 se sp. 2388; jfr äv. sp. 2400). [jfr pump, sbst.2] durksydd sko med sula av (tjockt) läder. Schultze Ordb. 4324 (c. 1755). (Hon) tog på sig sina tjockaste pumsskor. JournLTh. 1811, s. 999.
-STÖVEL, sbst.2 (sbst.1 se sp. 2389). durksydd stövel med sula av (tjockt) läder. KlädkamRSthm 1755, s. 441.
(2) -SÖM, sbst.2 (sbst.1 se sp. 2389), r. l. m. söm som går tvärs igenom sula, bindsula o. ovanläder på skodon; äv. koll. Stöflar med pompsöm. VgFmT III. 3—4: 50 (1784). Fatab. 1942, s. 209.
Avledn.: PUMPA, v.1, -ning. (i ä. fackspr. i vissa trakter) till 2: förse (skodon) med lädersula som förenas med ovanlädret gm stygn tvärs igenom sula, bindsula o. ovanläder, durksy; ss. p. pf. äv. i uttr. pumpad sko, pumpsko; jfr pumsa. Forssell Handskom. 75 (1920; i Närke). Pumpade skor. Rig 1934, s. 98.
Spoiler title