SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1955  
PUNS pun4s, sbst.1, r. l. m.; best. -en; pl. -ar.
Etymologi
[sv. dial. puns, pums, vattenpuss o. d.; jfr ä. d. punse, d. dial. pundse, sumpmark; möjl. ombildning av sv. dial. puls, vattenpuss o. d. (sannol. besläktat med PÖL, sbst.1); jfr PUNSHUVUD]
(bygdemålsfärgat i vissa trakter samt geogr.) mindre, permanent myrvattensamling (vanl. med stränder o. botten av torv). TurÅ 1906, s. 220. SvNaturskyddSmåskr. 2: 5 (1926).
Spoiler title
Spoiler content