SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1955  
PUNS pun4s, sbst.2, r. l. m.; best. -en; pl. -ar.
Etymologi
[jfr eng. pounce, pulver för punsning; av fr. ponce, pimpsten, punspåse, av lat. pumex, pimpsten, besläktat dels med lat. spuma, skum, dels med t. feim, eng. foam, skum; i bet. 2 möjl. till PUNSA, v.1 3]
1) (†) pimpsten; möjl. äv.: ”punspåse” (se PUNSA, v.1 ssgr). Nordforss (1805). Lindfors (1824).
2) konst. o. konsthantv. teckning som genomstuckits för att kalkeras gm punsning (se PUNSA, v.1 3); äv. om i tennfolium o. d. utskuren schablon. Miniatursk. 82 (1784). 2UB 7: 187 (1903). HantvB I. 1: 227 (1934).
Spoiler title
Spoiler content