SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1955  
PURITANSK 1rita4nsk l. pur1-, adj.; adv. -T.
Etymologi
[jfr t. puritanisch, eng. puritanic; till PURITAN]
1) motsv. PURITAN 1 o. PURITANISM 1: som är puritan l. anhängare av puritanismen, som har avseende på l. härrör från l. på annat sätt har samband med en puritan l. puritanerna l. puritanismen. Det .. strängt reformerta, puritanska partiets anhängare (i England på 1500-talet). Geijer I. 1: 119 (1818). Det puritanska Skottland. Hagström Herdam. 1: 351 (1897). Heerberger Dag 35 (1939).
2) motsv. PURITAN 1 o. 2, PURITANISM 1 o. 2: som följer l. är i enlighet med den stränga, asketiskt färgade uppfattning om seder o. moral o. d. som utmärker en puritan (se d. o. 1 o. 2); som är puritan (se d. o. 2), som har avseende på l. härrör från l. på annat sätt har samband med puritanism (se d. o. 2). Det går .. en alltför puritansk anda igenom (Beskows Torkel Knutsson). Rydqvist (1836) i 3SAH LIX. 3: 41. Gammal puritansk, asketisk kulturfientlighet. Almquist Wennerbg 49 (1917). — särsk. med tanke på det förakt för yttre prakt o. ståt som utmärker puritaner, närmande sig bet.: spartanskt enkel, spartansk. TurÅ 1911, s. 58. Térummets puritanska enkelhet. Wilamowitz-Moellendorff Okakura Té 93 (1921). Grimberg VärldH 9: 596 (1940).
Spoiler title
Spoiler content