SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1955  
PYRKJA, v.
Ordformer
(pyr- 1651. pör- 1651)
Etymologi
[sannol. identiskt med sv. dial. pyrka, arbeta, pyssla; av ovisst urspr.]
(†) arbeta, pyssla? Arvidi 86, 113 (1651; i uppräkning av rimord).
Spoiler title
Spoiler content