SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1955  
PÅVISKLIG, adj.
Ordformer
(-lig(h)it, n. sg. 1561, c. 1618)
Etymologi
[y. fsv. paviskliker, påvlig; sannol. av mlt. paveslik, paweslik (se PÅVESTLIG), med anslutning av förleden till ord på -isk; jfr PÅVISK]
(†) påvisk, romerskkatolsk. Doch är icke aff nödhenne at man .. (vid prästvigning) brukar olio eller annat sådant effter Påwiskligit sett. LPetri KO 64 (1561, 1571); jfr KOF 1: 506 (c. 1618).
Spoiler title
Spoiler content