SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1955  
ssgr (forts.; jfr anm. sp. 2716):
PÅ-VISLIG, adj.; adv. -en (Klint (1906) osv.), -t. [till på-visa o. visa på] (i sht i skriftspr.) påvisbar. Eichhorn Stud. 3: 90 (1881).
Avledn.: påvislighet, r. l. f. (i sht i skriftspr.)
Spoiler title
Spoiler content