SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1955  
PÄRS pær4s, r. l. m.; best. -en; pl. -er32 (Palmfelt Vitt. 367 (c. 1740) osv.) l. -ar (Runius (SVS) 1: 289 (1713) osv.).
Ordformer
(ofta skrivet pers)
Etymologi
[fsv. pärs (i ssgn vinpärs); jfr d. perse; av mlt. perse, parse, motsv. mnl. perse, parse, holl. pers; vbalsbst. till PÄRSA, etymologiskt identiskt med PRESS, sbst.1]
1) (†) motsv. PÄRSA 1: pressning, tryck, press (se PRESS, sbst.1 1); särsk. i uttr. lägga ngt under pärs, utsätta ngt för pressning l. press. Düben Boileau Skald. 10 (1721). Schulthess (1885). särsk. i uttr. knipa ngt i pärs, knipa l. klämma ihop ngt. Sätt in på Apothek din vers. / Der gör han samma gagn, som piller, / Och kniper tarmarna i pers. Wallenberg (SVS) 1: 30 (1763).
2) (†) konkret, motsv. PÄRSA 1: redskap l. inrättning för pressning, press(maskin). VarRerV 39 (1538). Cavallin (1876).
3) (numera föga br.) skrädd. motsv. PÄRSA 1 b, om resultatet av pressning av tyg l. klädesplagg o. d., = PRESS, sbst.1 1 c. Sahlstedt (1773). Östergren (1935).
4) i utvidgad l. bildl. anv. av 1 o. 2, om ngt som utövar ett psykiskt tryck på ngn l. innebär l. medför en psykisk belastning l. påfrestning för ngn; svårt l. hårt prov, (svår) prövning, eldprov, svårt problem; särsk. i sådana uttr. som utstå (förr äv. stå ut l. stå) en (svår l. hård o. d.) pärs; jfr PÄRSA 2, PRESS, sbst.1 1 d ε. Rondeletius 22 (1614). Vi hafve i dag ståt ut vår perss, i det vi tagit et ömt afsked af våre vördade vänner härstädes. Björnståhl Resa 2: 157 (1773). MCramær (c. 1847) hos Schöldström Skämt. 37 (: står). Konvalescent efter en nyss genomgången pers af dysenteri. Kongo 2: 36 (1888). Dagens underhusdebatt i kolfrågan blir en svår pers för regeringen. GHT 1947, nr 31, s. 8. jfr ANN(AN)DAGS-PÄRS. särsk. i utvidgad anv.
a) (†) (hårt) slag. (Sv.) han fick sig en pers så att han hade nog, (eng.) he got a stroke that settled him. Björkman (1889).
b) (†) om person som vållar ngn svårigheter l. bekymmer o. d. Förr, i Petrarcas tid Du (dvs. Laura) bebodde / helt visst ett palais, du hans fröjd och hans pärss. Unge Rappe 14 (1835).
5) [sannol. ombildning av uttr. gråta en vers, i anslutning till 4] (numera knappast br.) i uttr. gråta en (liten) pärs, gråta en skvätt, gråta en (liten) vers. Agrell Sthm 39 (1892). (Hon) satte sig .. ned och grät en liten pärs. Fahlcrantz Kyrkoh. 155 (1907).
Spoiler title
Spoiler content