SAOB
Svenska Akademiens ordbok
tryckår: 1955  
RABATT, sbst.3
Ordformer
(rabbat)
Etymologi
[sv. dial. rabat; jfr d. rabat; samhörigt med RABATTJÄRN, sbst.2]
(†) = RABB, sbst.1 Rålamb 10: 45 (1691).
Spoiler title