SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1955  
RABATTERA rab1ate4ra, i Sveal. äv. -e3ra2, v.1 -ade. vbalsbst. -ANDE, -ING.
Ordformer
(rabat- 16311729. rabatt- 1631 osv. rabbat- 16251767. rabbatt- 1769. rebatt- 1660)
Etymologi
[av t. rabattieren, av ä. it. rabattere; jfr ffr. o. fr. rabattre, varav eng. rebate; etymologiskt identiskt med RABATTERA, v.2]
1) (numera föga br.) bankv. o. mat. göra avdrag på l. nedsätta (en summa o. d.), dra av l. efterskänka (så l. så mycket från resp. av en summa o. d.); äv. (tr. o. abs.) i uttr. rabattera (ngt) på l. av ngt, dra av (ngt) på en summa l. fordran o. d.; särsk. dels om borgenär, dels om köpare. RP 1: 183 (1629). Att han då .. anten rabaterer något af licenterne (dvs. tullarna) eller tager spanmåhl i stadhen för licenterne. OxBr. 10: 319 (1631). Bör rabatteras alla onera. 1BorgP 306 (1669). Tå han .. förklarat sig .. rabattera en trediedel af capitalet, jemte hela interesset. 2RARP 17: 276 (1747). At borgenären .. rabatterar något på skulden. Palmquist Räkn. 214 (1750). Posten 1769, s. 1077 (abs.). AdP 1800, s. 572. — särsk.
a) (†) i uttr. rabattera (ngt) emot (ngt), övergående i bet.: avskriva l. kvitta (ngt som man är skyldig) mot (ngt som man har att fordra). Sådant kunde rabatteras emot det, som Stadsmagistraten tagit uth (för mycket). ConsAcAboP 12: 538 (1731).
b) (†) med avs. på person: bevilja (ngn) avdrag. VDAkt. 1684, nr 60.
c) (†) i utvidgad l. bildl. anv., med avs. på annat än pänningar, särsk. antal o. d.: dra av, pruta av. (Jag) vil .. rabattera åtminstone 38 gångors rectification (av bärnstensoljan). SvMerc. 3: 41 (1757). NoraskogArk. 6: 60 (1768). särsk. med avs. på omdöme l. uttalande o. d. Rosenstein 3: 370 (1788). Man har nu börjat rabattera det öfverdrifna (i polemiken). Ljunggren SAHist. 1: 374 (cit. fr. 1826). Svanberg RedLefn. 74 (1882).
2) om säljare: göra avdrag l. ge rabatt på (ett pris); ge (så l. så mycket) i rabatt; äv. abs.; särsk. i p. pf., om vara l. tjänst o. d.: för vilken erhållits l. beviljats rabatt; äv. om pris: nedsatt. (Stenbock o.) Oxenstierna Brefv. 1: 248 (1701). Sådana förlagsartiklar .. utlemnas .. blott mot contant betalning, hvaraf dock 25 procent rabatteras. SKN 1841, s. 199. Årets bilder 1933 till rabatterat pris. TurTidn. 1933, nr 7, s. 28. Systemet med rabattering av (teater-)biljettpriserna. GHT 1934, nr 105, s. 20. Rabatterade resor för husmödrar. SocÅb. 1945, s. 220. — särsk. (enst., †) med avs. på vara o. d., i annan anv. än ss. p. pf.: sänka priset på (varan). Stiernman Com. 1: 924 (1625).
Spoiler title
Spoiler content