SAOB
Svenska Akademiens ordbok
tryckår: 1956  
RAFRÄSCHISSÖR raf1räʃisö4r l. 4r, l. 0104, äv. (numera föga br.) RAFRÄSCHÖR raf1räʃö4r l. 4r, r. l. m.; best. -en, äv. -n; pl. -er. Anm. I sht förr användes stundom äv. den fr. pluralformen rafraichisseurs. SvFrisörT 1907, nr 3, s. 5 (: Reffraichisseurs).
Ordformer
(rafräschissör (raffräsch-, rafraich-, rafraîch-, -is(s)eur) 1875 osv. rafraischör (-äsj-) 18851910. refraichissör (reff-, -eur) 19071955. refraicheur 18701897)
Etymologi
[jfr t. rafraichisseur; av fr. rafraîchisseur, om olika anordningar för uppfriskande l. svalkande av ngt, vbalsbst. till rafraîchir (se RAFRÄSCHERA)]
för finfördelning i luften av en vätska avsedd apparat vars viktigaste del utgöres av två med mynningarna vinkelrätt mot varandra ställda rör, av vilka det ena är nedsänkt i vätskan, medan en luftström ledes genom det andra (jfr PULVERISATOR 2); särsk. om (flaska l. behållare med) sådan apparat för spridning av finfördelad eau-de-cologne o. d., eau-de-colognedusch. Annonskal. 1870, s. 65. När jag vill ha blomsterdoft parfymerar jag rummet med min rafraiçhisseur. Strindberg TjqvS 4: 45 (1875). För inandning af pulveriserade vätskor finnas .. inandningsapparater, i hvilka en vätska fint sönderdelas .. medelst .. lufttryck (s. k. spray eller refraicheur ..). Wretlind Läk. 5: 8 (1897). Krusenstjerna Fatt. 1: 501 (1935).
Ssgr: RAFRÄSCHISSÖR- l. RAFRÄSCHISSÖRS-BOLL (-örs- 1907) bollformig luftbehållare (av gummi o. d.) med vars hjälp luftströmmen i en rafräschissör åstadkommes. SvFrisörT 1907, nr 3, s. 5.
-PUMP. (-örs- 1907) om den av vinkelställda rör bestående värksamma delen (”pumpen”) i en rafräschissör. SvFrisörT 1907, nr 3, s. 5.
Spoiler title
Spoiler content