SAOB
Svenska Akademiens ordbok
tryckår: 1956  
RAFS raf4s, sbst.1, r. l. m.; best. -en; pl. -ar.
Ordformer
(äv. raffs)
Etymologi
[sv. dial. rafs; till RAFSA]
(i vissa trakter) fisk. dragg (bestående av en i en träbåge fäst lina med krok) för upptagning av nät vid isfiske. Arwidsson o. Ohlson 11 (1911; från Hjälmartrakten). SvFiskelex. (1955).
Ssgr (i vissa trakter, fisk.): RAFS-TELN. (starkt bygdemålsfärgat) (lina till) rafs. Arwidsson o. Ohlson 9 (1911: raffstin; från Hjälmartrakten).
-TJUGA. tjuga varmed rafsen föres in under isen, då näten icke påträffas i en rafsvak. Arwidsson o. Ohlson 11 (1911; från Hjälmartrakten).
-VAK, r. l. f. vak där nät utsättes vid isfiske o. sedan upptages medelst rafs. Arwidsson o. Ohlson 11 (1911; från Hjälmartrakten).
Spoiler title